Membuat quiz dalam bentuk input text dengan actionscript 3.0 sangat mudah.

;